محصولات » چسب برق » چسب برق سفید » شما اینجا هستید


چسب برق سفید

ویژگی های محصول

کد کالا نام کالا رنگ وزن هر چسب طول کل نوار چسب ابعاد
9517 چسب برق سفید سفید 30 گرم 10 متر 17*67 میلیمتر

محصولات مرتبط

کد کالا نام کالا رنگ وزن هر چسب طول کل نوار چسب ابعاد
9515 چسب برق مشکی مشکی 30 گرم 10 متر 17*67 میلیمتر
9516 چسب برق رنگی رنگی 30 گرم 10 متر 17*67 میلیمتر
9517